Reuma raakt de vrouw harder

 In Actueel

Vrouwen ondervinden meer klachten bij de behandeling van reuma dan mannen. Toch wordt er door artsen onvoldoende rekening gehouden met deze verschillen. Kort voor de zomer presenteerde kennisinstituut Nivel een onderzoek waaruit blijkt dat meer aandacht voor man- vrouwverschillen gerechtvaardigd zou zijn. In oktober start het vervolgonderzoek.

„Adam is geen Eva”, zegt Irene van der Horst-Bruinsma van het Amsterdam UMC-Vumc. Ze is hoogleraar, reumatoloog en hield onlangs een oratie met dezelfde titel. „Onderzoek werd vroeger vooral door mannen gedaan, dus het is wel verklaarbaar dat er lang geen oog was voor vrouwen.” Onder de titel ’Treat me like a lady’ voert WOMEN Inc. campagne voor een meer gendersensitieve gezondheidszorg. Dat betekent erkenning voor de verschillen tussen mannen en vrouwen en dat deze worden meegenomen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. In de zorg voor hartpatiënten zijn al verbeteringen waar te nemen. Een hartinfarct toont zich bijvoorbeeld bij vrouwen vaak anders dan bij mannen. Nu er meer oog is voor de symptomen die vrouwen ervaren, wordt een infarct minder vaak over het hoofd gezien. Lees meer>> over Reuma raakt de vrouw harder

Recent Posts

Leave a Comment