Privacyverklaring in het kader van GDPR 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de GDPR (General Data Protection Regulation) is m.i.v. 25-05-2018 in werking getreden. 
De General Data Protection Regulation (GDPR) heeft effect op alle organisaties die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken. D.m.v. deze informatie wil Stichting Axiale SpA Nederland u hiervan op de hoogte stellen i.v.m. onze dataverwerking. 
Stichting Axiale SpA Nederland gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u zich aanmeldt als deelnemer aan onze activiteiten en bijvoorbeeld onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens: 

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen 
  • geheim houden 
  • zorgvuldig beveiligen 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen we dit graag van u. U kunt hiervoor een email sturen aan info@axspa.nl of gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina. 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van Stichting Axiale SpA Nederland. Stichting Axiale SpA Nederland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd. 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Stichting Axiale SpA Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Verzenden van onze nieuwsbrieven; 
  • Een zorgvuldige deelnemersadministratie; 
  • Contact met u op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of door u gestelde vragen te beantwoorden;
  • Eventueel analyseren hoe u onze website gebruikt om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. 

Wij nemen uitsluitend direct contact met u op en versturen u alleen informatie als u daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld via aanmelding). 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Stichting Axiale SpA Nederland bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging en geheimhouding 

Stichting Axiale SpA Nederland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze activiteiten. 

Delen met anderen 

Stichting Axiale SpA Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor het realiseren van met u overeengekomen doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Normaal gesproken worden uw gegevens niet gedeeld met derden en blijven enkel ter inzage voorbehouden aan het bestuur. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Axiale SpA Nederland  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verstrekken of te verwijderen. Verzoeken zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@axspa.nl  of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Contactgegevens 

De verantwoordelijke voor deze informatie is: 
Stichting Axiale SpA Nederland 
Contactgegevens zie contactpagina