Kom goed voorbereid bij je arts

Als mensen met Axial SpA (ziekte van Bechterew) zelf hun ziekteactiviteit en fysiek functioneren meten, komen ze beter voorbereid bij de behandelend arts. Hierdoor is de arts beter in staat om samen met de patiënt de juiste behandeling toe te passen. Voor het meten van de ziekteactiviteit wordt de BASDAI-vragenlijst gebruikt. De BASFI-vragenlijst is voor het meten van het fysiek functioneren. 

BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)

De BASDAI is een snelle en eenvoudige index, die binnen 2 minuten ingevuld kan worden. Het geeft een beeld van de ziekteactiviteit. De BASDAI werd in 1994 ontwikkeld door Garrett et al. Dit onderzoeksteam ontwikkelde een standaard voor het meten van ziekteactiviteit bij de ziekte van Bechterew. Het onderzoeksteam gebruikte veel input van Bechterew patiënten. Omdat vermoeidheid een belangrijke component van de ziekte werd gevonden, wordt dit meegenomen bij het meten van de ziekteactiviteit.
De Basdai bestaat uit 6 vragen, die in relatie staan tot de 5 belangrijkste symptomen van de ziekte van Bechterew:

  • vermoeidheid
  • gewrichtspijn en/of zwelling
  • gebieden met lokale gevoeligheid
  • ochtendstijfheid (2 vragen)

Om elk symptoom gelijk mee te wegen wordt het gemiddelde van de 2 vragen over ochtendstijfheid genomen (vraag 5 en 6) De som van vraag 1 t/m 4 wordt opgeteld bij het gemiddelde van vraag 5 en 6. Deze totaalscore wordt gedeeld door 5 om uiteindelijk een BASDAI score te krijgen tussen de 0 en de 10. In principe is het dus zo: hoe hoger de score, hoe hoger de ziekteactiviteit.

Gebruik onderstaande link om het ingevulde formulier te bewaren of af te drukken. Het formulier wordt dan opgeslagen in je standaard download locatie.

 Sla op als PDF

BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)

De BASFI is een lijst van 10 vragen, die ontworpen zijn om de mate van functionele beperking te bepalen bij mensen met de ziekte van Bechterew. De BASFI werd in 1994 ontwikkeld door Calin et al. Dit onderzoeksteam was van menig dat na pijn en stijfheid, functieverlies één van de belangrijkste klachten was van mensen met de ziekte van Bechterew. De 10 vragen van de BASFI werden gekozen met inbreng van Bechterew patiënten. De eerste 8 vragen omvatten activiteiten gerelateerd aan functionele anatomie.
De laatste 2 vragen beoordelen het vermogen van de patiënt om met dagelijkse dingen om te kunnen gaan. Het gemiddelde van de 10 schalen geeft de uiteindelijke BASFI score met een waarde tussen de 0 en 10. De ziekteontwikkeling kan worden gevolgd door te kijken naar verbetering (of verslechtering) van 4 gebieden:

  • Ontsteking, door te kijken naar het gemiddelde van de 2 vragen over ochtendstijfheid van de BASDAI (vraag 5 en 6)
  • Functie door middel van het gemiddelde van de 10 vragen van de BASFI
  • Een algemene beoordeling van ziekteactiviteit door de patiënt door middel van een VAS*
  • Pijn beoordeling door het gemiddelde van nachtelijke en totale rugpijn op een VAS*.

VAS is de visuele analoge schaal waarop je op een lijn van 0 tot 100 mm aangeeft hoe actief je de ziekte vindt of hoeveel pijn je had (een gemiddelde van nachtelijke en totale rugpijn). Hierbij is 0 niets en 100 uiteraard het meest denkbare. Deze 2 VAS lijnen zijn geen onderdeel van onderstaande test.

Gebruik onderstaande link om het ingevulde formulier te bewaren of af te drukken. Het formulier wordt dan opgeslagen in je standaard download locatie.

 Sla op als PDF