Wil je ons steunen? Dat vinden wij geweldig!

Onze Stichting werkt vrijwillig en is volledig afhankelijk van sponsoring. Iedere kleine bijdrage helpt ons ons werk te blijven doen.

Giften aftrekbaar van belasting

Stichting Axiale SpA Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Axiale SpA Nederland en haar donateurs belastingvoordelen genieten. Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Stichting Axiale SpA Nederland hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

Bedrag