Covid-19: Annulering Bechterew Volleybaltoernooi 4 april 2020

 In Actueel

Beste deelnemers, vrijwilligers en andere belangstellenden, kortom beste vrienden,

Dit bericht zal jullie waarschijnlijk niet verrassen maar het bestuur van Stichting Axiale SpA Nederland heeft besloten het volleybaltoernooi op 4 april in Utrecht te annuleren in verband met het Coronavirus. Dat doen we met pijn in ons hart maar met de kennis van nu achten wij het niet verantwoord het toernooi door te laten gaan. Met het bestuur hebben we alle voors en tegens besproken en zien eigenlijk geen andere optie.

Er is actief contact geweest met twee van onze medisch adviseurs, beiden vooraanstaande reumatologen en dus zeer goed op de hoogte van onze doelgroep. Zij geven aan dat het Coronavirus nauwelijks gevaarlijker is dan een gewoon griepvirus, en dat er geen verhoogd risico is aangetoond voor gebruikers van TNF remmers. Wel is bekend dat het gebruik van TNF remmers mogelijk leidt tot een verlaagde weerstand. Omdat we veel deelnemers hebben die TNF-remmers gebruiken, wordt ons geadviseerd om het toernooi niet door te laten gaan. Zeker ook omdat men verwacht dat aankomende week het aantal besmettingen in Nederland sterk oploopt. Als stichting willen we niet het risico lopen dat een van onze deelnemers besmet raakt op ons mooie toernooi. De kans op ernstige gevolgen is in ons geval nu eenmaal groter dan bij de doorsnee bevolking. Ook hebben we de contactpersonen van de verenigingen gepolst en hun reacties sluiten aan bij onze keuze. Dat sterkt ons in onze beslissing.

Deze annulering kost de stichting uiteraard geld, maar als we dat nu doen dan zijn die kosten nog redelijk te overzien. Ook dat weegt zeker mee in onze beslissing om niet langer te wachten met het maken van deze keuze. De deelnemersbijdrage is nog niet geïncasseerd en dat zullen we uiteraard ook niet meer doen.

We gaan ervan uit dat het Coronavirus binnenkort overwaait. We zullen dan ook onderzoeken of we een ons 17e Bechterew Volleybaltoernooi in het najaar kunnen organiseren. Mocht dat niet lukken dan zal er zeker weer een editie in 2021 komen. We zullen jullie daarvan uiteraard op de hoogte houden.

We vertrouwen op jullie begrip. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van ons bericht stuur dan even een mail naar info@stichting-axialespa.nl

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Axiale SpA Nederland

Recent Posts

Leave a Comment