Wat doen wij

Sportevenementen

Stichting Axiale SpA Nederland organiseert beweegevenementen zoals het Internationaal Bechterew Volleybaltoernooi met grote deelname uit binnen- en buitenland.

Belangenbehartiging

Wij komen op voor de belangen van mensen met Axiale SpA (ziekte van Bechterew), waar mogelijk geven wij advies.

  • Via de website vraagrubriek kan men vragen stellen over Axiale SpA en allerlei zaken die hier mee te maken hebben. Ervaringsdeskundigen willen u graag verder helpen.
  • Samenwerking met medici en behandelaars wordt voortdurend uitgebreid.
    Reumatologen, reumaconsulenten, fysiotherapeuten, ziekenhuizen en behandelcentra worden geraadpleegd voor advies.
  • Er is een uitstekende samenwerking met farmaceuten, waarbij de belangen van patiënten centraal staan.
  • Groepsoefentherapie wordt voortdurend onder de loep genomen ter bevordering van deze bijzonder zinvolle bewegingstherapie. Dit is van groot belang voor mensen met Axiale SpA.
  • Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland zijn de koepelorganisaties van gehandicapten- en patiënten organisaties in Nederland. Stichting Axiale SpA Nederland is hierbij aangesloten sinds 2010.

Verder geeft Stichting Axiale SpA Nederland voorlichting via landelijke presentaties bij congressen en de Reuma Beweegdagen, via haar website, haar Nieuwsbrief, de digitale vraagrubriek op de website en via de samenwerking met farmaceuten.

Website

Aan de website van de Stichting Axiale SpA Nederland wordt veel aandacht besteed, dit om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over allerlei thema’s rondom Axiale SpA (ziekte van Bechterew). Daarnaast worden de beweegactiviteiten in beeld gebracht en kan een fotoalbum ingezien worden. Je kunt ons ook volgen via Facebook en Youtube.

Nieuwsbrief

Een aantal maal per jaar wordt door Stichting Axiale SpA Nederland een Nieuwsbrief uitgebracht.
Het middel bij uitstek om allerlei nieuwsfeiten rondom onze Stichting en de reumatische aandoening Axiale SpA (ziekte van Bechterew) onder de aandacht te brengen en patiënten te informeren.