Disclaimer

Informatie

De informatie op deze website mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit terrein geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, etc.).Informatie op deze website dient slechts als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om bepaalde adviezen op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Vrijwaring/aansprakelijkheid

De Stichting Axiale SpA Nederland en alle andere medewerkers aan deze website verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen wij en andere medewerkers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Stichting Axiale SpA Nederland en andere medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovenbedoelde informatie of van welk gebruik van deze website dan ook.

Behoudens deze disclaimer, is de Stichting Axiale SpA Nederland en alle andere medewerkers aan deze website niet aansprakelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.  

Stichting Axiale SpA Nederland